Zoznam nehnuteľností

Kontakty

emReality, s.r.o., Revolučná 10, 010 01 Žilina, office: +421 948 838 800, emreality@emreality.sk

Makléri

Mgr. Martin Poláček
Mobil: 0948 346 366
Email: polacek@emreality.sk

Fakturačné údaje

emReality s.r.o., Revolučná 10, 010 01 Žilina

IČO: 36 76 3837, DIČ: 2022364575, IČ DPH: 2022364575

VÚB. a.s., Žilina, IBAN SK76 0200 0000 0031 9994 8651

OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka 18851I/L